MẪU TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BA MỚI NHẤT

Tờ khai lệ phí trước bạ là loại giấy tờ cần thiết trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục sang tên hay mua bán: ô tô, xe máy, nhà hoặc đất,…. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ về loại phí này cũng như là tờ khai lệ phí trước bạ được điền, nộp và xử lý như thế nào. Hãy cùng đi tìm hiểu về mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mới nhất hiện nay và được sử dụng rộng rãi nhất qua bài viết dưới đây.

Định nghĩa “lệ phí trước bạ”

mau-to-khai-le-phi-truoc-ba-moi-nhat

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mới nhất

Theo khoản 2, Điều 3 quy định về Luật phí và lệ phí năm 2015 thì. Lệ phí là khoản tiền được đấn đinh mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cũng câp dịch vụ công, phục vụ cho công việc quản lý nhà nước được quy định trong danh mục lệ phí ban hành theo Luật phí và lệ phí.

Theo đó, chúng ta có thể hiểu: Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản thông qua những việc như: mua bán, chuển nhượng, thừa kế, tặng cho,… đều phải kê khai và nộp thuế cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng. Căn cứ vào cách tính lệ phí sẽ dựa trên giá trị tài sản chuyển dịch và được tính theo giá thị trường đến lúc trước khi đóng phí trước bạ.

Những cá nhân hoặc tổ chức đang sở hữu những tài sản nằm trong danh mục đối tượng chịu lệ phí trước bạ thì sẽ phải đóng loại lệ phí này khi: đăng kí quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ

Căn cứ vào khoản 4, điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung Khoản 3, điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về hồ sơ khai lệ phí như sau: Tờ khai lệ phí trước bạ Mẫu số 01 đối với tài sản thuộc loại hình nhà đất và Mẫu số 02 đối với các loại tài sản khác kèm theo các loại giấy tờ khác theo quy định của cơ quan cấp đăng kí như giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

mau-to-khai-le-phi-truoc-ba-moi-nhat

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mới nhất

Đối với mức thu lệ phí trước bạ được quy định theo tỷ lệ phần trăm được quy định rõ ràng trong điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ và được bổ sung tại điểm b và điểm c điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP

        Với tờ khai lệ phí trước bạ mẫu 01 đối với loại hình nhà đất:

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký quyền sở hữu. Hồ sơ khai lệ phí trước bán nhà, đất được nộp cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường trực thuộc địa phương.

Mẫu đơn được thực hiện theo mẫu khai số 01 kèm theo giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp; giấy tờ pháp lý rõ ràng về việc chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao và bên nhận; các giấy tờ chứng minh tài sản khác (nếu có).

        Với tờ khai lệ khí trước bạ đối với các loại hình mua bán, chuyển nhượng khác:

mau-to-khai-le-phi-truoc-ba-moi-nhat

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mới nhất

Mẫu số 02 tờ khai trước bạ được áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạn như: ô tô, xe máy, tàu thuyền, máy bay,…. Mức thu lệ phí trước bạ đối với súng săn, súng luyện tập được quy định tỷ lệ 2%; tàu thủy, xà lan, ca nô, tàu kéo,… mức thu là 1%; xe máy mức thu là 2%. Đối với ô tô tùy từng loại cũng có mức thu từ 2 – 12% tùy tỉnh, thành phố.

Lời kết

Sau khi hoàn tất các thủ tục và giấy tờ, người dân sẽ nộp hồ sơ. Chi cục thuế sẽ xem sét hồ sơ và thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 3 ngày làm việc (đối với tài sản là nhà đất) hoặc trong 1 ngày làm việc đối với các loại hình tài sản khác. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung thêm các giấy tờ liên quan thì hồ sơ sẽ được trả về cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu tờ khai lê phí trước bạ mới nhất được cập nhật và sửa đổi theo đúng quy định của luật pháp hiện hành. 

 

Tin Tức Liên Quan

Trả lời