Thuế nhà thầu là gì? Đối tượng áp dụng tại Việt Nam

Thuế nhà thầu là gì? Trong bối cảnh kinh tế hội nhập toàn cầu, nhà nước ta ở cửa quan hệ rộng rãi, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Có thể nói, Việt Nam có nhiều loại thuế như giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập cá nhân (TNCN), thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thuế môn bài và thuế nhà thầu,… 

thuế nhà thầu là gì
Thuế nhà thầu là gì? Đối tượng nào áp dụng

Thuế nhà thầu là gì?

Trong hợp tác đầu tư vốn và phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Các nhà thầu nước ngoài và thầu phụ nước ngoài phải có nghĩa vụ đóng khoản phí sản xuất, kinh doanh cho cơ quan Thuế tại Việt Nam. Khoản phí đó gọi là thuế nhà thầu. 

Những loại thuế nhà thầu ở nước ta hiện nay

Sau khi hiểu khái niệm thuế nhà thầu là gì. Bạn cần biết những loại thuế nhà thầu áp dụng hiện nay ở Việt Nam. Dưới đây là 2 loại cơ bản theo thông tư 103/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Đối tượng là nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh: Chấp hành nghĩa vụ đóng thuế GTGT và thuế TNDN khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 
 • Đối tượng là nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh: Chấp hành nghĩa vụ đóng thuế GTGT theo hướng dẫn của thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính và đóng thêm khoản thuế TNCN theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nội dung thuế nhà thầu

Những khoản thuế nhà thầu bao gồm thuế GTGT, TNDN và TNCN được giải thích chi tiết như sau:

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Phát sinh thu nhập tại Việt Nam của các cá nhân nước ngoài.

Cách tính: Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thuế GTGT (giá trị gia tăng)

 Là dịch vụ hoặc các dịch vụ đi kèm hàng hóa thuộc các đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế Cung cấp ở Việt Nam:

Cách tính: Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

 • Cung cấp tại Việt Nam (XNK tại chỗ) và tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.
 • Cung cấp ở nước ngoài và tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp)

Những đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp:

Công thức: Thuế TNDN =  doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % để tính thuế TNDN

 • Tổ chức Cung cấp dịch vụ và phân phối dịch vụ tại Việt Nam.
 • Tổ chức hoạt động dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

Đối áp tượng áp dụng và không áp dụng thuế nhà thầu tại Việt Nam

Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã ban hành về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc cá nhân có thu nhập tại Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuế cụ thể dưới đây:

thuế nhà thầu là gì

Đối tượng áp dụng

Theo điều 1 của Thông tư 103/20214/BTC, quy định những đối tượng áp dụng đóng thuế như sau:

 • Những hợp đồng ký kết đứng tên nước ngoài tại Việt Nam.
 • Hoạt động phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cúng hàng hóa theo điều kiện giao hàng theo điều khoản của thương mại quốc tế (tiếng anh: Incoterms), khi bên bán chịu những rủi ro có liên quan đến hàng hóa được nhập vào lãnh thổ Việt Nam.
 • Cá nhân nước ngoài có kinh doanh và thu nhập tại Việt Nam theo cơ sở hợp đồng thỏa thuận, cam kết.
 • Tổ chức nước ngoài cung cấp hàng hóa tại lãnh thổ Việt Nam (hay còn gọi là XNK tại chỗ) và có thu nhập tại Việt Nam.

Đối tượng không áp dụng 

Theo điều 2 của thông tư 103/2014/TT-BTC quy định những đối tượng không áp dụng thuế gồm:

 • Một số tổ chức quốc tế về lĩnh vực tình dụng.
 • Tiếp thị, quảng cáo (trừ trên internet)
 • Hình thức đào tạo (ngoại trừ đào tạo trực tuyến).
 • Hoạt động môi giới như cung cấp dịch vụ ra ngoài nước và bán hàng hóa.
 • Dịch vụ hàng hóa được tiêu dùng hoặc cung cấp ngoài lãnh thổ của nước Việt Nam.
 • Hàng hóa không gắn các dịch vụ thực hiện tại Việt Nam.
 • Dịch vụ thực hiện ngoài nước.
 • Tổ chức nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài hoạt động trên lĩnh vực dầu khí (được quy định tại Luật Dầu Khí) 
 • Tổ chức nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài hoạt động sử dụng cảng nội địa, kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phục vụ hoạt động vận tải quốc tế, lưu trữ hàng hóa cho các doanh nghiệp khác gia công.
 • Hoạt động kinh doanh xúc tiến đầu tư và thương mại.
 • Dịch vụ viễn thông quốc tế, chia cước thanh toán dịch vụ giữa công ty Việt Nam và đối tác nước ngoài. Lưu ý, các hoạt động dịch vụ phải thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Lĩnh vực sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị máy móc, cả những vật tư, thiết bị kèm theo.
thuế nhà thầu là gì
Trường hợp không nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam

Trên đây là giải đáp cho câu hỏi: Thuế nhà thầu là gì? Và những đối tượng áp dụng và không áp dụng thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu, đã được chúng tôi tóm tắt ở bài viết trên. Đồng thời, các bạn có thể tham khảo thêm thông tin và cách tính cụ thể, vui lòng tra cứu thông tư 103/2014/BTC để nắm rõ.

Tin Tức Liên Quan

Trả lời