Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật web

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Khi bạn truy cập vào website ecoxuanthuanan.com.vn, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin sau từ người dùng: 

  • Thông tin về đường truyền Internet 
  • Thông tin về hành động của người dùng trên website này

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thu thập một số thông tin cá nhân cơ bản của người dùng (tên, phương thức liên hệ,…) khi người dùng cho phép.

Chúng tôi cũng sẽ thu thập và kiểm duyệt các nội dung được người dùng đăng tải lên website này dưới dạng bình luận.

2. Chúng tôi thu thập thông tin người dùng bằng cách nào? 

  • Chúng tôi sử dụng hệ thống thu thập dữ liệu tự động
  • Chúng tôi sử dụng cookies và một số công cụ khác
  • Người dùng chủ động cung cấp thông tin

3 – Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích nào? 

  • Tổng hợp và phân tích dữ liệu website.
  • Nâng cấp website
  • Giúp người dùng sử dụng website một cách dễ dàng hơn
  • Cập nhật tin tức về website và dự án cho người dùng
  • Xử lý các vấn đề trên website.